איל חובב מחבר הספר בז לשפן

" בז לשפן " מאת איל חובב מתוך הפתיח.

זה בזבוז אטומי לעמוד מנגד כצופים ולראות את חיינו עוברים בלי שנעלה על מגרש החיים שלנו כשחקנים ולא כפרשנים. מחד גיסא, אין סיבה שלא נעשה זאת ומאידך גיסא, יש סיבות רבות הגורמות לנו להתפשר, מקצתן אובייקטיביות ואינן ניתנות לשליטה או לשינוי, אך רובן בתחום השפעתנו ואחריותנו. אנחנו יכולים תמיד לבחור את הגישה שלנו לאירועים, גם אם איננו שולטים בהם. שנות עבודתי בעולם האימון לימדו אותי ששינויי גישה קטנים, יש בהם את הכוח ליצור שינויים דרמטיים בחייהם של אנשים. לעתים מספיקה שאלה אחת מעוררת מחשבה כדי להניע תהליכים רבי־עצמה המשחררים דפוס מעכב וממירים אותו בדפוס מקדם, ומשנים את חיינו מהקצה אל הקצה. איך אמר לי תלמיד שלי? "מספיק שאני לוקח לעצמי מכל ספר או מסדנה תובנה אחת וכבר השתלם לי להשקיע את הזמן בקריאה או לשבת שעתיים-שלוש בסדנה". בטוחני  שכל אחד ואחד מכם יקבל מהספר יותר מתובנה אחת לעצמו ויאמץ אותה כדפוס בחייו. כל אחד ואחד מכם, הקוראים, ימצא בספר מראות שישקפו לו ואותו במדויק. והמראות לא רק שישקפו, הן יגרמו לו להתחיל לעבוד, ואז תבוא הצמיחה.

איל חובב – מחבר