Video post format was chosen but no url or embed code provided. Please fix this by providing it.

לעולם אל תתיאשו! אחרי כל נפילה יש עלייה אם רק תדעו למחול לעצמכם

איל חובבאיל חובב מחבר הספר "בז לשפן 52 תובנות להצלחה ודיוק" בראיון ראשון לערוץ 13 על הנפילה מאיגרא רמה לבירא עמיקא וההתרוממות החדשה.
אדם צומח הוא אדם המסוגל לשאת את הנפילות שלו, את הטעויות, להחליט לא להיות קורבן, לקחת אחריות, להבין את האחריות שלו לטעויות שנעשו, ולהמשיך הלאה עם סכין בין השיניים ולהתרומם שוב.
מקור הסמכות של המאמן איל בהעצמה אישית הוא נסיון חייו העשיר על הצלחותיו וכשלונותיו.
"מעולם לא ראיתי את עצמי כנכשל אלא כטועה ומכאן יכולתי להכיר בטעויות לסלוח לעצמי ולהפיק לקחים להמשך" (איל חובב)