• אנחנו מה שאנחנו עושים שוב ושוב, מצוינות אם כן היא לא פעולה אלא הרגל.

מצוינות ומושלמות ומה שביניהם.

הגדרת מצוינות ומושלמות

בואו נראה מהי מושלמות:

מושלמות היא גישה הדורשת שלמות והשוללת ודוחה כל דבר שהוא פחות מכך, הצבת סטנדרטים ויעדים לא ריאליים לעיתים ובודאי לא נחוצים אשר אי עמידה בהם לא מתקבלת ומתייגת את הנכשל בהשגת היעדים כחסר ערך במיוחד אם הערך הוא עצמי.

מכירים את זה שכאשר הילד חוזר הביתה עם תעודה מעולה מלבד חס ושלום 75 בתנ"ך והערה שעל הילד לפטפט פחות בשיעורים, ההורים בכלל לא רואים את המצוינות שבתעודה אלא נטפלים לציון בתנ"ך ולהערה? אז זהו בדיוק מושלמות. ילד כזה סופג לתוכו שכל מה שלא מושלם פסול מיסודו.

מה קורה עם ילדים כאלו כשגדלים? הם מפחדדדייים! הם מפחדים לעשות כי אם יעשו הם עשויים ל"היכשל" השם ישמור, ואם יכשלו אז הם לא מושלמים, אבל אסור להיות לא מושלמים, אז מה עושים? לא עושים. תקועים. פשוט תקועים ומתוסכלים. הזמן עובר ואיתם החיים.

מזל שתינוקות לומדים ללכת לפני שהם הולכים לבית הספר אחרת היו מפחדים לקום לאחר כל נפילה ולנסות שוב ושוב, אם היינו במושלמות כתינוקות לעולם לא היינו לומדים ללכת. עצוב מה שקורה לנו בדרך לא?

מושלמות היא הרוצחת השקטה של החלום.

ו-מצוינות מהי?

מצוינות שונה ממושלמות. מצוינות היא ערך המתייחס לאיכות , איכות שהיא יוצאת מן הכלל, יש בה ביטוי של של עליונות על הסטנדרט המקובל. מצוינות אינה אבסולוטית כמו המושלמות אלא היא יחסית, יחסית לאותו האדם המצטיין.

דוגמה: פצוע שלומד ללכת מחדש לאחר עבורו שני הצעדים הראשונים זו מצוינות במלואה.

במצוינות, יש דרישה חד משמעית, חייבות להיות תוצאות, עם זאת אין דרך להבטיח את התוצאה מראש, ובכל זאת יש לחתור לאיזושהי תוצאה, לכן חייבים לעשות… פשוט לעשות.

מתוך כך אם אין דרך בעצם להבטיח את התוצאה בהכרח תהינה טעויות פה ושם, אני חייב לטעות או לפחות להשלים עם העובדה שיתכן ואטעה. וכן, לא אוהב את כל התוצאות, זה מה יש.

כמה שונה ממושלמות!

במצוינות יש כאמור חובת עשייה, חובה לחתור לתוצאה, כל תוצאה, יש טעויות ומתוך כל זאת חובת החובות היא לתקן על מנת לטפס בסולם לקראת המצוינות.

תכלס, המצוינות היא ממד של תיקון. בדיוק כמו התינוק שנופל קם ומתקן שוב ושוב עד שלומד ללכת.

שלא תתבלבלו המטרה היא לא למחזר ולעשות את אותה הטעות שוב ושוב אלא ללמוד ולשפר. הטעויות הבאות כבר יהיו אחרות.

עושה ← טועה ← לומד ← משפר

להלן השוואות בין מצוינות למושלמות של שני חוקרים מובילים בתחום המצוינות, פרופסור תומס גרינספון, ופרופסור טל בן שחר.

בספרו Moving past perfect השווה פרופסור תומס גרינספון בין מצוינות לבין מושלמות.

מצוינות היא לקיחת סיכונים/מושלמות היא פחד

מצוינות היא מאמץ מתמשך/מושלמות היא כעס ותסכול

מצוינות היא הפתיחות לטעות/מושלמות היא שלילת הטעות כאופציה

מצוינות היא ספונטנית/מושלמות היא שליטה

מצוינות היא זרימה/מושלמות היא לחץ

מצוינות היא ביטחון/מושלמות היא ספק

מצוינות היא מסע/מושלמות היא גורל

מצוינות היא קבלה/מושלמות היא שיפוט

מצוינות היא עידוד/מושלמות היא ביקורת

פרופסור טל בן שחר התייחס להבדלים בין מושלמות למה שהוא קרא כאופטימיזציה, בדיאגראמה שפרסם בספרו The pursuit of perfect.

הוא ציין שלא כל אחד יש בו את כל האיכויות לאופטימיזציה ועם זאת ככל שיש יותר איכויות כך יש בהם מסוגלות יותר גבוהה להתגבר על החסמים בכל הקשור בשאיפה למצוינות.

מושלמות ———————–אופטימיזציה>

מסע בקו ישר ————————מסע בקו ספירלי

פחד מכישלון————————-כישלון כהזדמנות למשוב

מיקוד ביעד ————————–מיקוד בדרך כמו גם ביעד

גישת הכל או לא כלום—————-חשיבה מורכבת

מחפש אשמה————————-תר אחר החיובי

נוקשה, קשוח————————-סלחן

תקוע, סטטי————————– סתגלן, דינמי

 

מצוינות זו הדרך לחיות את החיים בעודך חי,

מושלמות זה למות בעודך בחיים

 

אדיסון ידידנו מתח את תובנת ה"אין דרך ליצור מצוינות ללא תיקון." לגבולות מדהימים! אחרת הוא לא היה שורף אלפי נורות עד שהגיע לנוסחה הנכונה להמצאת נורת להט מסחרית.

המסר מכל זה הוא אחד.

אפשרו לעצמכם לטעות, אל תפסיקו לעשות, היו בתנועה!

איל חובב מאמן עסקי (אישי ומשפחתי)

דירוג המאמר
תאריך הדירוג
שם המאמר
מושלמות, מצוינות ומה שביניהם
דירוג הדף
51star1star1star1star1star