על תדמית ומסכה

פיסקה על תדמית ומסיכה, (מתוך הספר "מאחורי המסכה" של חיים ולדר.)

פגשתי בפסקה הנפלאה הזו במסע לימודי, כל מילה בסלע ו,אני מפיץ אותה בין קוראי שכן היא ראויה לכך.

לכל אדם, פרט לאישיות, ישנה גם תדמית – הצורה בה רואים אותו בני האדם מסביב.
מכיוון שבני אדם מתקשים לשנות לטובה את אישיותם, יש המתמקדים דרך הקלה – בתדמיתם.
לשפר תדמית – זה בסדר, כמו ללכת בבגדים מתאימים.
אך כאשר אדם מתרכז רק ב-תדמית, הוא משקיע את ימיו ולילותיו בטיפוח פריט חיצוני במקום בטיפוח עצמו.
אישיותו של בן אדם יכולה לעמוד מול קשיים, גשמיים ונפשיים, אולם תדמיתו של אדם היא כבלון נפוח.
סיכה אחת והכל מצטמק.
כל מה שכעבד במשך שנים – יורד לטמיון.
על האדם לזכור כל העת לטפח את אישיותו.
במקרים מסוימים, מותר לו לטפח גם תדמית אך חשוב שיזכור כל העת כי זו מסכה ולא מקור.

דירוג המאמר
תאריך הדירוג
שם המאמר
על תדמית ומסכה
דירוג הדף
51star1star1star1star1star